FATİH KOÇ

FATİH KOÇ

Açık ve Net

NEDEN OLMASIN

02 Şubat 2021 - 20:28

NEDEN OLMASIN

Değerli Menemen Haber okuyucuları bir önceki yazımda Menemende yapılabilecek genel projelerden bahsetmiştim. Sizlerden de gelen talepler doğrultusunda bundan sonraki yazılarımda daha özel yapılabilecek çalışmalardan bahsedeceğim.

Menemen’in ekonomisi, tarıma, hayvancılığa, sanayi ve yöresel ticarete bağlıdır. İlçede Akdeniz ikliminin hakim olmasından dolayı tropikal bazı ürünler hariç tüm bitkisel ürünler yetiştirilebilmektedir.  Gediz nehrinin getirmiş olduğu alüvyonlardan oluşmuş Menemen ovasının özel konum, jeolojik ve tomografik yapısıyla tarıma uygunluğu, yetişmiş çiftçi potansiyeli, teknolojik tarımsal ekipman varlığı sanayi ve ulaşım imkanlarının fazla olması tarımsal üretim için önemli bir değere sahiptir. Toplam arazi varlığı 665 km² olan ilçenin %30’luk bir alanında sulu tarım yapılmaktadır. Bu önemli bilgiler ışığında bakıldığında;

Önemli  bir katma değeri olan tarımsal ürünlerin işlenmesiyle ilgili Menemende var olan kurutulmuş domates fabrikaları ve turşu fabrikası mevcut olduğu görülmektedir. Bu fabrikalar ürünlerinin yüzde doksanını ihraç etmektedir. Bu örneklerden yola çıkılarak, tarım ürünlerinin işleneceği fabrikaların yer aldığı bir Tarım Organize Sanayi Bölgesi kurulmalıdır. Kurutma, konserve, iplik ve meyve suyu üreten fabrikalara destekler verilerek ovada üretimin artmasıyla çiftçiye de destek verilmiş olunacak hem de kurulacak fabrikalarda yeni istihdam alanları oluşturulmuş olacaktır. İlçede yer alan işletme yetersizliğinden kullanılamayan soğuk hava depolarının faaliyete geçmesini sağlayarak yeni şoklama üniteli tesislerin de yapılmasının önü açılacaktır. Tarımsal ürünlerin zenginliği Emiralem de bulunan Menemen meyve ve sebze halinin büyümesine olanak sağlayarak İzmir’in kuzeyinde bölgesel hal olmasının önünü açacaktır. Emiralem Hali ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu projeyle tarımsal üretimi teşvik ederek, ihracata yönelik tarımsal üretimin artırılmasıyla çiftçinin daha çok kazanmasına imkan verilecektir.  Tarımsal faaliyetleri bırakıp merkeze yerleşmeye başlayan çiftçilerin köylerini terk etmeyerek köy nüfuslarının korunması sağlanacaktır. Şehir merkezinde işsiz sayısının artmasının önüne geçilmiş olunacaktır.

Ege tarımsal araştırma enstitüsünün ilçede bulunması tarımın geliştirilmesi açısından önemli bir avantaj olarak değerlendirilmelidir. Bakırçay Üniversitesinin Menemen Meslek Yüksek Okulunda tarım ve hayvancılık üzerine açmış olduğu Sulama Teknolojisi bölümü, Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü yanı sıra açılacak yeni bölümler de büyük bir avantaj olarak değerlendirilmelidir.

Menemen için büyük öneme sahip tarım alanlarının içinde ve çevresinde tarımsal yapıyı tehdit edecek yapılaşmaya da izin verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki son yıllarda televizyonlarda izlediğimiz veya bire bir yaşadığımız sel olaylarının en büyük nedeni, ova ve vadi içine yapılan yapılaşmaya bağlı olarak betonlaşmadan kaynaklıdır. Yine depremlerde en büyük yıkımlar ovalar üzerinde kurulmuş yapılarda meydana gelmektedir.

Menemen ovasının oluşmasında ve günümüzde sulanmasında önemli yere sahip olan Gediz nehrinin kirli olması, arıtma tesisi eksikliği ve atık su gibi sorunları vardır. Bu durum tarımsal arazileri zehirlemekle birlikte verim düşüklülüğüne neden olmaktadır.  Gediz havzasının kullanılması ve korunması açısından gerekli mercilerle iletişime geçilmeli, doğal dengeyi koruyacak planlamalar yapılmalıdır.

Hayvancılık Çiftçinin en büyük yardımcısıdır. Tarımın yanında inek, keçi, koyun, kümes hayvancılığı da ilçe için farklı bir ekonomik güç olarak karşımıza çıkar. Yıllardan beri bölgede Menemenin koyun yoğurdu, testi ve tulum peynirinin tanınmış olmasının nedeni hayvancılıktır. Eskiden Menemen yolu üzerinde çok sayıda mandıralar da yer almaktaydı. Menemenden geçen yolcuların menemen yoğurdunu ve peynirini aldığı, köftesini yiyerek meşhur ayranını içtiği eski işletmelerin tekrardan kurulmasının sağlanması da menemen için ayrı bir değerdir.

Menemen çiftçisinin süt ve besi hayvancılığına teşvik edilmesi gerekmektedir. Hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi için bölgede hayvan pazarı alanının kurulması ve içerisinde et entegre tesisi yer alması da gereklidir. Menemenin İzmir’in kalbi olduğu unutulmamalıdır. Yenilikçi bir hedefle eski kültürel özellikleri tekrar ortaya çıkarılmalı ve korunmalıdır.

Sizlerle paylaştığımız bu konuları okuduğunuz zaman mutlaka size dokunan bir tarafı olduğunu göreceksiniz. Keşke dediğiniz birçok konu var biliyorum. Ben de size ‘’Neden olmasın’’ diyorum.
FATİH KOÇ


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum