Pil üretim sistemleri ve Lityumun geri dönüşümü üzerinde çalışılmalı


Pil üretim sistemleri ve Lityumun geri dönüşümü üzerinde çalışılmalı

ilk yazımın devamı olan bu yazımızda elektrikli araçlar için kullanılan pillerin önümüzdeki yıllarda alacağı yol olacaktır. ilk yazımın sonunda bahsetmiş olduğum katı hal pilleri özellikle güvenlik bakımından faydalı olacaktır. Peki bu pillerde kullanılan Lityum elementinin dünya rezervinin durumu petrol ile kıyaslandığında aynı düzeyde olduğu görülecektir.

Amerikada 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre Dünyamızda şu anda erişilebilen  Lityum rezervi 39,5 milyon tondur. Kullanım kapasiteleri hesaplandığında yaklaşık 60 yıl yetecek erişilebilen Lityumumuz bulunmaktadır. Peki Petrol rezervimizde durum nedir dersek hesaplan petrol rezervleri de 60 yıl yetecek kadar bulunmaktadır, fakat Lityumun tekrar dönüştürülüp kullanılabileceğini de belirtmemiz gerekmektedir.
Birçok firmaların AR&GE çalışmaları  pillerin daha uzun ömürlü olması için yüksek verimli elektrik motorlarla birlikte Pil hücrelerini geliştirmeye yönelmiştir. Elektrikli motorlar İçten yanmalı motorlar ile karşılaştırıldığında üstün olan özelliklerinden birisi olan motor verimleri dir. Bunların dışında birçok mekanik parçanın elektrikli motorlarda olmayışı ve sürtünme kayıplarının minimumda olması avantajlarıdır. Fakat bu avantajlarının  biyel, piston ve motor bloğu üreten yedek parça üreticilerini olumsuz etkilemektedir. Bu sektörde ekonomik bir daralma olacağından, üreticilerin farklı bir pozisyon almasına onları itmiştir. Bence bu daralma fırsata çevirmeli ve Pil üretim sistemleri ve Lityumun geri dönüşümü üzerinde çalışılmalı.