EGEÇEP Derneği İzdemir Enerji Santrali'ne karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) ve 43 yurttaş ruhsatsız çalışan İzmir Demir Çelik Sanayiine ait İzdemir Enerji Santrali'ne karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

EGEÇEP Derneği İzdemir Enerji Santrali'ne karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) ve 43 yurttaş ruhsatsız çalışan İzmir Demir Çelik Sanayiine ait İzdemir Enerji Santrali'ne karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

EGEÇEP Derneği İzdemir Enerji Santrali'ne karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
14 Ağustos 2019 - 21:27

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan, İzmir’in ve bölgenin yaşamı için tehdit oluşturan aynı zamanda küresel iklim krizininde en önemli nedenlerinden biri olan termik santral davası İzdemir Enerji Santrali, Anayasa Mahkemesi’nde.

Sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkını ve hukuk güvenliğini ortadan kaldıran 2009/7 sayılı Genelge, İvedi Yargılama Usulü gibi kötü düzenleme ve uygulamaların örneği olarak kabul edilen İzdemir Enerji Santrali davasına karşı yurttaşlar harekete geçti.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDULAR

EGEÇEP Derneği ve 43 yurttaş, ekolojist avukat Ali Cangı’nın hazırladığı dosya ile Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

EGEÇEP dönem Sözcüleri Alime Yalçın Mitap ve Hüsnü Dilli yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Mahkemeye Erişim, Adil Yargılanma Hakkı, Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı ve Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı (Özel ve aile hayatına saygı hakkı)nın yok sayıldığı davayla ilgili söz şimdi Anayasa Mahkemesi’nde. Yüksek Mahkemenin, dünyadaki yaşamın sürdürülebilmesi için bugünkü kuşakların ve gelecek kuşakların hakkını koruyacak bir karar vermesini bekliyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Aliağa’da bulunan İzmir Demir Çelik Sanayiine ait İzdemir Enerji Santrali, ilk ÇED iznini 17.06.2010 tarihinde aldı. İzmir 2. İdare Mahkemesi 16.12.2016 tarihli kararı ile ÇED olumlu kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. Bu yargılama aşamasında termik santral inşaatı tamamlandı, hukuka aykırı şekilde faaliyete başladı. Fakat santrale yeniden ÇED izni verildi.

Mahkeme kararının ve yörenin sağlıklı yaşamını umursamayan yeni ÇED olumlu kararının iptali için bu kez İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP ve 107 yurttaş davacı oldu.

İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin 26.10.2018 tarihli kararı ile Aliağa ve Foça’da oturmayan, oralarda gayrimenkulleri olmayan davacı yurttaşlar ile İzmir Barosu’nun davası ehliyetsizlik nedeniyle reddedildi, diğer davacılar yönünden ise dava konusu ÇED olumlu kararı hukuka aykırı olduğu için iptal kararı verildi.

Temyiz başvurusundan sonra, önce Danıştay 14. Dairesi yürütmeyi durdurma istemini reddetti, ardından bu dairenin kapanması üzerine dosyayı ele alan Danıştay 6. Dairesi, 03.04.2019 tarihli kararı ile "kararın davanın ehliyetten ret kısmı”nı onadı, davanın kabulüne ilişkin kısmını bozdu fakat dava esastan oy çokluğu ile kesin olarak reddedildi ve dava kapandı.

Aliağa’nın, İzmir’in ve bölgenin yaşamı için tehdit oluşturan küresel iklim krizinin en önemli nedenlerinden olan bir termik santral davası bu şekilde sonuçlandı.


YORUMLAR

  • 0 Yorum